Εργασία που κατατέθηκε ως μέρος των απαιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».

http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/10901

http://scr.bi/R2bH6F

Advertisements